A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felvételit hirdet a 2017-2018-as

tanévre a IX. Osztályba

 

A következő líceumi osztályokba lehet jelentkezni:

o Természettudományok  – 14 hely

o Matematika-informatika  – 14 hely

o Tanító-óvónőképző – 28 hely

o Turisztika és közélelmezés – 3 éves szakiskola-Pincér szak– 28 hely

A természettudományok és matematika-informatika osztályokba számítógépes elosztás szerint történik a felvételi. A beiratkozási lapon fel kell tüntetni az osztály kódját. A más megyéből érkező diákok a gyulafehérvári „Horea Cloşca Crişan” líceumban iratkoznak.

 A tanító-óvónőképző osztályba a Bethlen Gábor Kollégium titkárságán lehet beiratkozni. Ebbe az osztályba kizáró jellegű vizsga alapján lehet bejutni.

Fontos tudnivalók:

 A tanulók felvételi átlagát a következőképpen számolják:

 MA = 0,2xABS + 0,8xEN

MA=felvételi átlag

ABS=V-VIII. osztály átlaga

EN=VIII-os záróvizsga átlaga

A természettudományok és a matematika-informatika osztályok esetén:

 • július 3. és 6. között a diákok és a szülők az osztályfőnök jelenlétében kitöltik a beiratkozási lapot.
 • július 4. és 7. között ellenőrzik a bevezetett adatokat.
 • július 13-án eredményhirdetés,

 július 13-17. periódusban a diákok leadják az irataikat az iskola titkárságára.

 

 

 

A más megyéből érkező diákok:

 • mikor megkapják a beiratkozási lapot a saját iskolájukból, a gyulafehérvári „Horea Cloşca Crişan” líceumban iratkoznak július 3-6. között, amennyiben a nagyenyedi Bethlen Gábor

Kollégium természettudományok vagy matematika-informatika osztályát választják.

 

Tanító-óvónőképző osztály esetén:

 • május 18-19-én a diákok megkapják a beiratkozási lap mellékletét a saját iskolájukból.
 • május 22. és 23. között beiratkoznak a kizáró jellegű vizsgákra a Bethlen Gábor Kollégium titkárságán.
 • május 24. 9,00 órától kizáró jellegű vizsgák a Bethlen Gábor kollégiumban.

Kizáró jellegű vizsgák programja – május 24.

 • 9,00 – Torna
 • 11,00 – Beszédkészség
 • 11,30 – Zene
 • 14,00 – Rajz

Kizáró jellegű vizsga a tanító-óvóképző osztályba

 1. Zene
 2. a) I-VIII osztályban tanult énekek éneklése
 3. b) ritmus és dallam reprodukálása
 4. 2. Testnevelés
 5. a) 2-3 gyakorlat reprodukálása modell után
 6. b) 3-4 talajtorna gyakorlat
 7. c) 600 m-es futás
 8. 3. Rajz

A bizottság által javasolt csendélet rajzolása

 1. Beszédkészség
 2. a) szavalat (2-3 szakasz egy kiválasztott versből)
 3. b) olvasási gyakorlat (első látásra)
 4. c) beszélgetés

A kizáró jellegű vizsgán minősítést kap minden diák: elégségest vagy elégtelent. A sikeres kizáró jellegű vizsga esetén a diákokat a felvételi átlaguk alapján rangsoroljuk, és felvételt nyernek a tanító-óvónőképző osztályba.

Felvételivel kapcsolatos információk igényelhetők a kollégium titkárságán, a 0258-861947-es telefonszámon, munkanapokon 8-15 óra között, illetve a 0723572817-es mobilszámon.

 

 

Turisztika-közélelmezés – 3 éves szakiskola – Pincér szak

 • július 3-6 között a diákok megkapják a beiratkozási lapot a saját iskolájuk titkárságán.
 • iratkozás július 3-7 között a kollégium titkárságán.
 • július 7 -eredményhirdetés
 • július 13-17-iratok leadása a kollégium titkárságán

 

 

 

 

Felvételi IX. osztály 2017-2018

Szükséges iratok

 

Acte necesare

Szakiskola esetén – a közérthetőség kedvéért román nyelven

 1. a) Dosar plic
 2. b) Fișă de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani
 3. c) Certificatul de naștere, în copie legalizată
 4. d) Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională, tezele cu

subiect unic din clasa a VIII-a testele naționale/examen de capacitate,

 1. e) Fișa medicală
 2. f) Foaia matricolă pentru clasele V/VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie și original

Líceumi osztály esetén (természettudományok,matematika-informatika,képző)

a közérthetőség kedvéért román nyelven

 1. a) Dosar plic
 2. b) Cererea de înscriere
 3. c) Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată
 4. d) Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a
 5. e) Foaia matricolă pentru clasele V/VIII (cu calculul mediei generale de absolvire)
 6. f) Fișa medicală

 

 

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felvételit hirdet posztlíceumba

Turisztika és közélelmezés szakon (1,5 éves képzés) 2017-2018

Iratkozás időpontja: július-augusztus 2016

Szükséges iratok

 1. Érettségi oklevél vagy igazolvány 12 osztály befejezéséről
 2. Születési bizonyítvány másolata
 3. Személyazonossági bizonyítvány másolata
 4. Házassági levél másolata
 5. Orvosi bizonyítvány
 6. Irattartó