Magyar Örökség díj● 2003. március 22. ünnep volt a „Bethlen Gábor” Kollégium számára.
● A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, hogy a nagyenyedi „Bethlen Gábor” Kollégium legendás nevelõmunkája megérdemli a Magyar Örökség díjat.
● A kollégium minden dolgozója a véndiákok és mindenki, aki szívügyének tekinti a kollégium sorsát, úgy érzi, hogy ez a nap, nem csak a tavasz elsõ napja, hanem a kollégium életében is egy mérföldkõ, mely újjáéledést jelent a kollégium életében.
● A Sütõ András megfogalmazásában jelzett „hajdani és majdani” „Bethlen Gábor” Kollégiumban, megszületett a „majdani” „Bethlen Gábor” Kollégium.
● Ugyanakkor külön örömet jelent mindnyájunk számára – amit az utóbbi események is igazolnak, hogy az anyaország nem feledkezett meg rólunk és újra megerõsítést kapunk a felõl, hogy a „Bethlen Gábor” Kollégium a magyar kultúrának és örökségének szerves része.