Az együttes története

 

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium régizene- és táncegyüttese 1992-ben alakult. A különbözõ adományokból származó anyagokat felhasználva iskolánk lelkes rajztanárnõje – Erdõháti Katalin, valamint Tomai Gyöngyi tanítónõ csodálatos korabeli ruhákat varrtak a csoport minden tagjának. A régizene-együttes hangszereinek megvásárlásához az Illyés Közalapítvány nyújtott anyagi támogatást.

Tudásunkat sokáig a Corvineum Alapítvány égisze alatt mûködõ Amaryllis klubtól kaptuk. Az enyedi csoport szakmai irányítója László Bakk Áron, Tóth Mária és Filip Ignác voltak, akik vállalták a zenés-táncos képzést, Nagyenyeden többször is tábort irányítottak, illetve elkísérték együttesünket a nyaranta Soltvadkerten megszervezett táborba.

Több alkalommal utaztunk mi is Kolozsvárra, hogy ott részt vegyünk az Amaryllis klub által szervezett reneszánsz táncházban. Ilyen alkalmakkor az enyedi csoporttal külön is foglalkoztak, új táncokat tanítottak nekik.

Az együttes alapító tagjai többségükben tanítóképzõs fiatalok, akik vállalták az áldozatos, kemény munkát azért, hogy ismeretekben gazdagodjanak, s elõadásaik alkalmával felemelõ élményt nyújtsanak másoknak is. Ezek a fiatalok megszerették a reneszánsz zenét és táncot. Kellemes és hasznos kikapcsolódást jelentett mindannyiuknak a Tomai Gyöngyi és Demény Piroska által hetente megszervezett próba. Igazi kis közösséggé alakult a csoport, olyan közösséggé, amely ápolja a reneszánsz kultúra értékeit, s alkalomadtán továbbadja azt. A régi együttestagok közül ma már többen felnõttként játszanak, táncolnak valamelyik híres régizene-együttesben, illetve õk maguk vezetnek saját csoportot (Dobai Jutka – Barót, Demeter Tünde és Kiss Huba – Nagyváradon).

Az együttes “öregedõ” (érettségire készülõ) tagjai minden tanévben külön foglalkoztak a fiatal utánpótlás biztosításával: rendkívüli próbákon, táborokon adták át a stafétát, tudásukat. Így tudott állandóan megújulni és megmaradni mindig fiatalnak együttesünk. Alaptagnak csak a két lelkes irányító maradt meg: Tomai Gyöngyi és Demény Piroska. Változtak idõközben az együttes szakmai vezetõi is. 2000 óta havi rendszerességgel Szabó Anikó – a kolozsvári Passamezzo együttes tagja látogat el hozzánk, s adja át tudását az enyedi lelkes kis csapatnak. Ruhatárunk is bõvült az idõk folyamán, így most már a kisebbeknek is jut korabeli viselet.

A nagyenyedei Collegium Gabrielense régizene- és táncegyüttes minden évben legalább két színvonalas mûsorral szórakoztatta Nagyenyed lakosságát, a Kollégium tanári karát és diákjait. Külön színfoltot jelent az együttes Nagyenyed városának mindennapjaiban, hiszen minden meghívásnak eleget teszünk, ezzel is öregbítvén iskolánk hírnevét.

Legsikeresebb elõadásoknak bizonyultak:

  1. 1993-ban a Balassi-mûsor.
  2. 1994-ben a reneszánsz délután.
  3. 1995-ben a reneszánsz karácsony.
  4. 1996-ban az együttes néhány tagja Franciaországban szerepelt.
  5. 1996. jún.8-án a Vártemplom udvarán reneszánsz estét szerveztünk. Vendégeink voltak a nagykárolyi Collegium együttes (Deák Endre vezetésével) és a kolozsvári Amaryllis (László Bakk Anikó vezetésével).
  6. 1996-tól az együttes minden nyáron Soltvadkerten a Zuglói Gyermektábor vendégei, ahol tíz napos ingyenes táborban készülhetnek a következõ évre.
  7. 1996 õszén együttesünk az ezeréves magyar iskola, illetve a honfoglalás évfordulóján Soltvadkerten vendégszerepelt.
  8. 1997. okt. 18. a Bethlen Gábor Kollégium fennállásának 375. évfordulóját ünnepeltük. A Collegium Gabrielense régizene együttes ez alkalommal Jubileumi Vásárt szervezett a Vártemplom udvarán. A vásárt a régizene-együttes Intradaja (ünnepélyes bevonulása) nyitotta meg. A kapun való belépéskor érdekes felhívás várt a vendégekre: a vásár idején ezen a területen minden aktuális pénzérme érvényét veszti. A vásásrban csak Dukáttal (agyagból készült pénzérmével) lehet fizetni. Így aztán minden belépõ elõbb kereste a bejáratnál székelõ pénzváltókat: 1 Dukát—2000 lej. A vásárosok sok érdekességgel szolgáltak a látogatóknak: külön standon malacpecsenyét sütöttek, pogácsát, almalevet, gyümölcsöt, különféle csecsebecsét és virágot kínáltak a korabeli ruhákba öltözött diákok. Vásárunkon kitûnõen szórakozott a vendég, hiszen minden pontos órában egyik bástyánál bábelõadás várta õket, félóránként iskolánk élsportolóiból alakult vásári cirkusz mutatványait tekinthették meg, szerencsekeréknél, nyíllövöldében, dióttörõn, lovagi tornákon próbálhattak szerencsét. Ha kedvük kerekedett a jövõbe látni felkereshették jövendõmondó cigányasszonyainkat. Rovásírónk és portréfestõnk késõ estig szolgálta a vendégeket. Bethlen Gábort és korát a Várudvar alkalmi színpadán elevenítettékfel a Collegium Gabrielense együttes tagjai. Vendégeink voltak ezen a napon a kolozsvári Amaryllis és a sepsiszentgyörgyi Codex együttesek. A három régizene-együttes közremûködésével a reneszánsz táncház is kitûnõen sikerült. A reneszánsz napot korabeli vacsora zárta, ahol vadat s halat, s mi az ég alatt szem-szájnak ingere korabeli ruhákban szolgáltak fel diákjaink. Igazi csapatmunka volt!
  9. 1998-ban együttesünk Medgyesen vendégszerepelt, ahol a Báthory István Általános Iskola névadó ünnepségén, a Schuller Ház olasz reneszánsz udvarában 14-16. századi táncokat mutattunk be.
  10. 1998. március 15-ét együttesünk tagjai Soltvadkerten ünnepelték, ahol utcabálon mutatták be táncaikat.
  11. 1999 õszén Bonyhán vendégszerepeltünk.
  12. 2000 októberében a kollégiumi Millenniumi ünnepségsorozaton avattuk fiatal tagjainkat. Az idõsebbek színvonalas mûsorukkal például szolgáltak fiatalabb társaiknak, s ugyanakkor a közönséget is gyönyörködtették.
  13. 2001. május 24-27 elõször szervezünk Bethlen-napokat Nagyenyeden. A Collegium Gabrielense régizene- és táncegyüttes most sem maradt ki a rendezvénybõl. Kicsik és nagyok összevont csapata zenés-táncos mûsorral teremtett jó hangulatot a vidám tavaszi vásár improvizált színpadán. Az együttes múltjáról, jelenérõl és jövõbeli terveirõl ez alkalommal a Kolozsvári Rádióban is beszámoltak.
  14. 2001. július 10-20. Régizene-tábor Nagyenyeden, amely az Illyés Közalapítványhoz Demény Piroska által benyújtott pályázata által vált lehetségessé. Szakmai irányítók: Filip Ignác, Tóth Mari és Fülöp Csilla. A tábor ideje alatt részt vettünk a Kolozsváron megszervezett Millenniumi Sokadalomban.
  15. 2002. májusában a budapesti Garabonciás Együttes vendégszerepelt Nagyenyeden Váradi István vezetésével. A Vártemplom udvarán megszervezett elõadáson az enyediek is bizonyították tudásukat. Ez alkalommal ünnepeltük az együttes tízéves születése napját.
  16. 2003 tavaszán együttesünk a Garabonciás együttes meghívására Budapesten vendégszerepel.
  17. 2004. márciusa Kolozsvár: táncversenyen veszünk részt, ahol a legjobb kontratáncos cím a mieinket illette.
  18. 2005 februárja Gyula: együttesünk a kolozsváriakkal együtt részt vesz a gyulai reneszánsz farsangi felvonuláson, táncházat és játszóházat szervez.

Az együttes jelenlegi tagjai:

Irányítók: Tomai Gyöngyi és Demény Piroska

Táncoktatók: Szabó Anikó

Táncosok: Kónya Mónika, Simon Katalin, Maxim Orsolya, Varga Gergõ, Demény Zoltán, Tellár Izabella, Vernes Katalin, Varga Ágnes, Demény Ágnes, Szabó Katalin.

Hisszük, hogy azok a fiatalok, akik együttesünknek tagjai voltak vagy lesznek mélyen érzõ, zene- és kultúra iránt fogékony emberekké válnak. Õket sokasodva látván bízunk abban, hogy a kultúra rehabilitációja is megtörténik egyszer...

Error: Unable to read footer file.