A FÖLD ÉL ÉS LELKE VAN – A MOL ROMÁNIA ÁLTAL TÁMOGATOTT INTERDISZCIPLINÁRIS CSAPATVERSENY KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA

 

 

Mottó: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma” (Széchenyi István)

 

    

     A MOL Románia és a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány önálló kutatómunkára alapuló interdiszciplináris (földrajz, fizika, kémia, biológia) csapatversenyt hirdet a 2010-es évre romániai magyar középiskolás diákok számára. A verseny szakmai hátterét a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Környezettudományi Tanszéke biztosítja, amely felajánlja a benevező csapatok számára a lehetőséget egyes laboratóriumi elemzések elvégzésére és könyvtárának használatára.

     A versenyre 4 tagú csapatok jelentkezhetnek. 2010. március 5-ig várjuk a csapatok jelentkezését. Jelentkezni a következő címeken lehet: Postacím: Bethlen Gábor Kollégium, 515200 Aiud, str. Bethlen Gábor nr. 1. (a borítékra írják rá: Mol-verseny); Elekronikus cím: farkasbarkas2001@yahoo.com

A verseny leírása, határidők

Elődöntő: Periódus: 2010. március 5. – május 14.

     A cspatok a meghirdetett témának és követelményeknek megfelelően dolgozatot írnak. A dolgozatokat 1 nyomtatott példányban és CD-n eljuttatják a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium címére. Leadási határidő: 2010. május 14. A dolgozatokat jeligével kell ellátni. Külön lezárt borítékban csatolni kell a dolgozathoz a jeligét, a csapat tagjainak nevét, az iskolájukat, a dolgozat címét és az irányító tanár nevét. A dolgozatok javítását, elbírálását a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Környezettudományi Tanszéke tanárai végzik. Az elődöntő eredményeit a Bethlen Gábor Kollégium honlapján közöljük, minden csapat részvételi oklevélben részesül, az első 10 csapat tovább jut, folytatja a versenyt a döntőben.

Döntő: Időpont: 2010. május 29. (a Bethlen-napok keretében)

     A verseny döntője 3 szakaszból áll.

1. Környezetvédelmi kvíz – téma: Alternatív energiaforrások

Ennek a szakasznak az eredményei képezik a végső pontozás 40%-át. A diákok csapatban versenyeznek az előre meghirdetett könyvészet alapján. (könyvészet)

2. Az elődöntőben készített dolgozatok PPT-s bemutatása 10 percben.

Ennek a szakasznak az eredményei képezik a végső pontozás 40%-át, amelyből a dolgozat értéke 30 %, a bemutató 10 %. A bemutatón a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Környezettudományi Tanszéke tanárai zsűriznek.

3. Közös téma kidolgozása internet hozzáféréssel

Ennek a szakasznak az eredményei képezik a végső pontozás 20%-át. A környezetvédelmi témát a zsűri jelöli meg a verseny kezdete előtt, és a csapatok tanári irányítás nélkül, önállóan kidolgozzák 1,5 – 2 óra alatt. A végén egy 5 perces PPT-s bemutatóban előadják munkájukat.

Az elődöntőre meghirdetett dolgozat témája és követelményei

Téma: Településed környékén levő folyóvizek minőségének vizsgálata

Követelmények

     Önálló tudományos kutatások eredményeit bemutató dolgozatokat fogadunk el, melyek több (legalább két) különböző tudományterület (földrajz, fizika, kémia, biológia) szempontjából minősítik a vizsgált folyóvizet. A kutatás interdiszciplináris jellege növeli a dolgozat értékét.

     Kérjük, hogy tömören, de jól érthetően fogalmazzanak. A dolgozat másfeles sorközzel, 12 pontos Times New Roman betűtípussal készüljön, A4-es méretben, a lap mindkét oldalára nyomtatva. Az oldaltükör nagysága: fent, lent és jobb felől 2,5 cm, bal felől 3,5 cm margó. A szöveg terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt. Az ábrák és táblázatok a szöveg után jelenjenek meg függelékként, kötelező hivatkozással a szövegben. Minden ábrának és táblázatnak legyen külön száma és címe.

     A nyomtatott példány mellett, kérjük, mellékeljék dolgozatukat elektronikus formában is (CD, DVD).

     Címoldal: tartalmazza a dolgozat címét és a jeligét.

     Bevezetés: röviden ismertesse a vizsgálat céljait, hátterét.

     Anyagok és módszerek: mutassa be röviden a kutatott területet és az alkalmazott vizsgálati módszereket.

     Eredmények és tárgyalás: ismertesse és magyarázza a cikk célkitűzésének, kérdésfeltevésének megfelelő eredményeket

     Következtetések: a dolgozat fő következtetései röviden, pontokba szedve.

     Irodalomjegyzék: a feltüntetett forrásokra legyen utalás a szövegben.

A verseny díjazása

     A verseny díjait és a verseny szervezését a MOL Románia támogatja. A csapatok díjazására a következő összegeket ajánlja fel:

I. díj: 4 X 600 lej

II. díj: 4 X 500 lej

III. díj: 4X 400 lej

Dicséret: 4 X 300 lej

A döntőben résztvevő további 6 csapat tagjai fejenként 100 lej jutalomban részesülnek.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Környezettudományi Tanszéke tanáraival

A tanszék címe: 400375 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Déva u. 19., http://kv.sapientia.ro

Tanszékvezető: Dr. Urák István, e-mail: istvan.urak@milvus.ro, Telefon: 0727 302 127

Biológus: Szigyártó Lídia, e-mail: lszigyarto@sapientia.ro, Tel.: 0724 353 075

Kémikus: Zsigmond Andrea, e-mail: zsigmond.andrea@sapientia.ro, Tel.: 0742 838 753

Fizikus: Szacsvai Kinga, e-mail: szacsvaikinga@gmail.com, Tel.: 0734 880 886

Földrajzos: Poszet Szilárd, e-mail: poszet@yahoo.com, Tel.: 0743 118 368

Laboráns: Nagy Krisztina, e-mail: nagykrisztina@yahoo.com, Tel.: 0720 703 512

  

 

 

Error: Unable to read footer file.