Tisztelt Kolléga, Kedves Diákok!

képek   eredmények

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium és a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum tisztelettel meghívja a társintézmények diákjait és szaktanárait a 2009. november 20–22. között sorra kerülő Tudományos Diákkörök VIII. Erdélyi Konferenciájára (TUDEK 2009).                  program

A konferencia munkálatai a következő szekciókban zajlanak.

A konferencia munkálatai a következő szekciókban zajlanak:

Matematika-Informatika és Természettudományok: Biológia, Fizika–Kémia, Földrajz–Geológia, Környezetvédelem (Nagyenyeden)

Humán- és Társadalomtudományok: Magyar nyelv és irodalom, Néprajz-Szociológia, Pszichológia-Filozófia, Történelem, Művészet- és Vallástörténet (Tordán)

A konferencia célja

Az erdélyi magyar középiskolák szaktanárai és a tudományos kutatás iránt érdeklődő diákjai közötti kapcsolatteremtés, a további együttműködés megalapozása, a szaktantárgyakra alapozott, de az egyéni kibontakozás lehetőségét magába foglaló nemes versengés megteremtése.

Általános tudnivalók, jelentkezési feltételek

A konferencián részt vehet bármely romániai magyar középiskolás diák (beleértve a 2008–2009-as tanévben érettségizett tanulókat is).
A dolgozatok kivitelezésének általános követelményei:

legfeljebb két szerzője lehet;

         egy diák vagy szerzőpáros csak egy dolgozatot mutathat be;
         nem szerepelhet olyan dolgozat, amelyet már bemutattak egy korábbi TUDOK vagy TUDEK konferencián;
         a bemutatásra szánt dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos követelményeknek;
         megközelítési módjában és megírásában legyen eredeti (tartalmazzon egyéni megfigyeléseket, esetenként kísérleteket, felméréseket stb. illetve ezek értelmezését).

A dolgozat előadása

A szerzők maximum 10 perces kiselőadásban mutatják be munkájukat. Az előadáshoz technikai eszközöket (diavetítő, írásvetítő, számítógép, video stb.) is igényelhetnek.

A dolgozatok értékelése

Minden szekciónak háromtagú, a megfelelő tudományterületek szakértőiből álló zsűrije van.

A konferencia nyertesei indulhatnak a Tudományos Diákkörök X. Országos Konferenciáján (TUDOK 2010), amelyet 2010. március 26–27. között rendeznek a sárospataki Református Gimnáziumban.

A jelentkezés lépései

  -Kötelező regisztráció csak a Kutató Diákok Országos Szövetsége honlapján http://www.kutdiak.hu/reg_form.php 2009. október 10-ig.
  -A dolgozat beküldése. Az erdélyi regionális konferencia résztvevőitől kérjük a dolgozat nyomtatott és elektronikus változatát is egy-egy példányban. A formai követelmények a következők: a dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a hat A4-es oldalt (a különböző mellékletek és függelékek ebbe nem számítanak bele); a használt betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12 pont, normál sorköztávolság; a dolgozaton fel kell tüntetni a szerzők, a középiskola és a felkészítő szaktanár(ok) nevét.
A dolgozatot postán kell elküldeni legkésőbb 2009. november 6-ig (a postabélyegző dátuma).
Postacímek:
 - Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” TUDOK 2009 515200 Aiud str. Bethlen Gábor nr. 1. jud. Alba
 - Liceul Teoretic „Jósika Miklós” TUDOK 2009 401154 Turda str. B. P. Haşdeu nr. 4. jud. Cluj
Telefonszámok: 0258–861947 (Nagyenyed), 0264-311554 (Torda)
Fax számok: 0258–865566 (Nagyenyed), 0264-311554 (Torda)
A határidő után küldött, vagy a kiírástól eltérő dolgozatot nem fogadhatjuk el!

Tisztelettel,

Józan Erzsébet és Dvorácsek Ágoston,

Szőcs Ildikó és Rus Fodor Dóra

szervező tanárok

igazgatók

Nagyenyed/Torda 2009. szeptember 25.

Error: Unable to read footer file.