Adománygyűjtés a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban         Képek

Adventi Csendesnapok a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban

 

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban december 16, 17 és 20-án három napos adventi-karácsonyváró Csendes napot szerveztünk. Három korcsoportban kívántuk megszólítani a diákokat, azonos hármas céllal:

1.         A Karácsony ünnepe mellett hangoljon rá bennünket a másoknak és másokért való szolgálat lehetőségére és szépségére,

2.         Halljuk meg Isten ez irányba mutató és bíztató szavát,

3.         Fogalmazzuk meg feleletünket is a cselekedeteink által: küldjük el összegyűjtött adományainkat a kárpátaljai testvéreinek.

           Mindhárom nap az alaphangot Szilágyi Róbert tanár úr adta meg, aki karácsonyi énekeket tanított, majd Kónya Tibor iskolalelkész a Jn 1, 1-14 alapján hirdette a karácsonyi örömüzenetet. Kárpátalja, majd a beregszászi, nagydobronyi, péterfalvi és técsői református líceumok bemutatása után ünnepi műsorok következtek.

            Csütörtökön a Lázár Emőke által rendezett ünnepi műsor különlegessége az volt, hogy tanár, lelkész, refis diák és kicsi elsős együtt „szerepelt”: a felnőttek sietős világában nincs vagy alig van helye a Megváltónak, de a gyerekek örvendező szívvel fogadják az Újszülöttet.
A XII.D. szakosztály és irányító tanáraik, Józsa Gabriella, Lőrincz Ildikó és Sándor Előd szeretetvendégségbe hívta a tanárokat és a Nagyenyedi Református Egyházmegye lelkészeit, ami Népek és vallások ünnepi szokásai címet kapta. A bemutatók nézegetése közben étel-és italkülönlegességeket is lehetett kóstolni.
A napot a tanáriban egy rövid tanár-lelkész együttlét zárta, ahol a könyvelői szakosztály diákjai kínáltak meg mézeskaláccsal és kántáltak meg néhány szép karácsonyi énekkel.
Pénteken az V-VIII. osztályosok várták közösen a karácsonyt. Ünnepi műsorral az V. és VI.-osok örvendeztettek meg, majd a tanárok lepték meg a diákokat azzal, hogy felolvasták a legsikeresebb, gyerekek által, Angyalnak írt leveleket.
Különböző kézműves műhelyekben, természetes anyagokból karácsonyfadíszeket készítettek az I-VIII. osztályosok, ezek kerültek fel a kapualjban elhelyezett iskola-karácsonyfára, és ami körül vígan énekeltek gyerekek és tanárok.
Hétfőn az elemistákon volt a sor, hogy csillogó szemmel, sok játékkal és vidámsággal énekeljék teli torokból, hogy Karácsony este, jöjj el már!
 

Vigyük a jó hírt, mindenki hallja meg: Betlehemben Megtartó született!
Jézus Krisztus, mi Megváltónk szülessen meg szívetekben most és újra az ünnepen!
- szólt a másodikosok köszöntője, amivel áldott, békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Error: Unable to read footer file.