Ünneplőben a Kollégium Szerenád Ballagás

Kedves ballagó diákok!
Tisztelt szülők, kedves kollegák!
Kedves Vendégeink!

          Eseményekkel telített tanév első zárómomentumához érkeztünk. Sokszor úgy tűnik, hogy repülnek a napok, hónapok, évek. Teljesen természetes egy iskola életében az, hogy ilyenkor júniusban eljön a számadás ideje. Természetes, szokványos és mégis ünnep. Nektek, kedves ballagó diákok, ez a nap életetek egy mérföldköve. Ti vagytok a középpontban. Veletek együtt örvend és benneteket ünnepel mindenki a mai napon.

          Kis szomorúság is vegyül érzéseitek közé e napon, mert véget ér életeteknek egy olyan szakasza, amit gyermekkornak hívnak, elválnak útjaitok, de az életre szóló barátságok megköttettek és hiszem, hogy egymás lelkében egy rejtett zúgban megőrzitek egymás emlékét. Mi, pedagógusok minden  diákot és minden diák generációt elhelyezünk szívünk rejtekébe és hisszük, hogy mi is nyomot hagyunk az ő lelkükben. Az „Alma Mater” gondolat nem a falakat jelenti, hanem azokat a Lélektől-lélekig utakat, melyek járhatóvá válnak az ódon falakon belül. A szellem, melyről annyit beszélünk, azért él közel négy évszázada, mert képes mindig megújulni, akár mást is jelenteni. Az érzés ugyanaz mindenkiben: összetartozunk. És ez a legfontosabb.

          A 2007-2008-as tanév ballagási ünnepségén nagy szeretettel és tisztelettel köszönöm meg kollegáim odaadó munkáját, mellyel az életre próbáltak Benneteket felkészíteni kedves ballagó diákok. Engedjétek meg, hogy az osztályfőnököknek külön is megköszönjem azt, hogy vállalkoztak erre az egyáltalán nem könnyű és sokszor hálátlannak tűnő feladatra. Hiszem azt, hogy ha ma mindannyian visszatekintenek az elmúlt időszakra, elfeledik a kudarcokat, a gondokat és csupán arra emlékeznek, hogy a fáradozás nem volt hiábavaló. Voltak szép élmények, melyek az út végén szebbé válank és mindazon gondok, melyekkel küszködtek eltörpülnek azon érzés mellett, hogy Igen! újra sikerült elvezérelni egy ifjú csapatot az újabb életszakasz kapújáig.

          Illesse köszönet Ferencz Sándor tanár úr tevékenységét. Ő a XII.A matematika-számítástechnika osztály osztályfőnöke.

Kedves XII A. Márai Sándor szavaival fordulok most felétek:

          „A világi méltóság,

                                       aranyfüst és játékpénz,

          de az emberi méltóság valóság,

                                       színarany

          miért játszol hamis pénzért, mikor

                                       Isten

          megtömte zsebed színarannyal?”

                                       Márai Sándor

          Próbáljátok elhinni és elfogadni azt, hogy nem olcsón, hanem ingyen részesülünk a kegyelemből és el kell azt fogadnunk.

          Köszönet Krizbai Jenő tanár úrnak tevékenységéért. A XII B közgazdasági osztály lépteit egyengette.

Kedves XII.B. osztály. Ady Endre költőnk a következőket mondja:

          „Nem kívánom senkitől,

                    hogy csodás dolgot tegyen,

          de joggal elvárom mindenkitől,

          hogy mindig ember legyen.”

-        Ady Endre-

Boldog az az ember aki mindig „ember” tud maradni , a csodás dolgok megvalósítása az már egy olyan ráadás, mely megerősíti az előbbit.

          Köszönet, Dr.László Enikő tanárnőnek a XII.C. tanító-óvóképző osztály irányításáért.

Kedves XII.C-sek. Gondolatok cikáztak fejemben, hogy mit mondhatunk nektek. Ibsen szavaival a következőket tolmácsolom:

„Ne légy ma ez

holnap emez,

s jövőre ismét

mást szemezz.

Érc légy, mely mindig

egy marad

ne törmelék-dirib-darab.

           -Ibsen-

Úgy érzem most a végefelé ennek a tanévnek ráéreztetek arra, amit az előbbi gondolat sugall.

         Köszönet Dr. Demény Piroska tanárnőnek a III.éves főiskolások évfolyamfelelőseként kifejtett tevékenységéért.

       Kedves Főiskolások !

„Őrizd az embert magadban,

hogy jogod legyen a szóhoz,

hogy súlya lehessen a szavaidnak,

hogy méltó maradj a munkához...”

                         Kósa Ferenc

Kósa Ferenc gondolataival kívánom, hogy azt a nemes hivatást, melyre vállakoztak és melyet, már többen gyakorolnak is, örömmel végezzék és ne lankadjanak, ne csüggedjenek, ha egyre nehezebbnek is tűnnek a hétköznapok, mert mindig lesznek ünnepnapok is. Az ünnep a kis óvódás, vagy iskolás lelkében lángralobbantott és táplált rácsodálkozás az életre.

 

Tisztelt szülők!

         

          A gyermek mennyei ajándék. Köszönjük, hogy egy időre nekünk ajándékozták Őket, azért, hogy Önökkel együtt megismertessük velük a világot, az életnek egy szeletkéjét. Egyre nehezebb feladat hárul a gyermeknevelés terén szülőre és pedagógusra egyaránt. Nehéz felvenni a versenyt azzal, amit a környezet diktál. Úgy érzem, hogy a Bethlen Gábor Kollégiumban mégis sikerül úgy együttműködni a szülőkkel, hogy egészséges, művelt ifjúságot neveljünk és adjunk a jövendőnek.

Tisztelt hallgatóság!

         

          Engedjék meg, hogy idei ballagási ünnepségünkön a ballagó diákokkal együtt elköszönjünk azon pedagógus kollegáktól is, akik szintén egy új életszakaszba lépnek. Mateica Gabriela és Farkas István román szakos kollegák tevékenységét köszönöm és mindkettőjüknek kívánok- mindannyiunk nevében, hosszú, boldog nyugdíjas éveket. Generációk hosszú sora őrzi emlékeiben a tanórákat és ami a legfontosabb, az embert !

 

Kedves ballagók!

 

          A Ti nevetekben és a Kollégium vezetősége nevében köszönöm meg az adományozóknak a különdíjakat, melyekben néhányan részesülni fogtok. Ezen különdíjaknak súlya van, arra hívja fel a figyelmet, hogy az előttünk járók mertek és akartak nagyot alkotni.

Sarkalljon Benneteket majd a megkapott díj arra, hogy mindenkor megfeleljetek az elvárásoknak és úgy cselekedjetek, hogy ha a nap végén hátradőltök, tehessétek azt nyugalommal.

Köszönöm az adományozóknak a felajánlott díjakat.

Lassan ballagási ünnepségünk végére érkezünk és elkezdődik valami más. Az idő visszafordíthatatlan. Most elhagyjátok a Kollégiumot, de bármikor visszatérhettek ide, bármikor hazajöhettek, bárhol is éljetek a világban, bárhova is sodorjon az élet benneteket.

 Vigyétek magatokkal, őrizzétek és adjátok tovább azt az örökséget, amit itt kaptatok ! Legyetek méltó példaképei az utánatok jövőknek!

Útravalóul pedig fogadjátok és tartsátok meg ősi Kollégiumunk máig is érvényes útmutatását, jelmondatát és bátorítását:

"Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk."

 

Isten veletek, viszontlátásra !

 

 
Error: Unable to read footer file.