Szerenád Istentisztelet Oszióra Ballagás

Kedves ballagó diákok !

Tisztelt jelenlevők !

Stimaţi oaspeţi !

Hölgyeim és uraim !

 

A 2009-es év ballagási ünnepsége a kollégium hagyományainak sorába illeszkedik. Minden évben ugyanaz az esemény történik június első szombatján és mégis mindig más. Más és új, mert a Ti ünnepetek kedves végzős diákok. Miattatok, értetek gyűltünk ma össze. Örömmel telik meg szívünk, de kicsit búslakodunk is, ugyanis elválunk tőletek. Elengedjük kezeteket. Eljött az ideje a felnőtté válásnak. Féltőn óvó szeretettel bocsátunk Benneteket utatokra. Megtettük, amit megtehettünk ki-ki tehetsége szerint. Hiszem, hogy megtanítottunk benneteket megvizsgálni, meggondolni, számítgatni, mérlegelni dolgokat, történéseket. Ezek szükséges műveletek, de arra bíztatlak Benneteket, hogy mindezek után cselekednetek kell attól függetlenül, hogy honnan fúj a szél és milyen felhők vonulnak.

Kedves XII.A osztály !

 A napokban, mikor egymástól búcsúztunk, többen említettétek, hogy iskolánk nagy pozitívuma az, hogy tanárok és diákok viszonyát a törődés, egymásra való odafigyelés jellemzi. Jó volt hallani, hogy a családias, meleg légkört emlegettétek, amikor arról kérdeztelek, hogy mi volt jó ebben az iskolában.

A ti osztályközösségetek összetartó, de ugyanakkor zárt közössége volt iskolánknak. Cavett Robert a következőket mondja: „Az egyik leginkább zavarba ejtő élmény gyermekkorban, hogy bármennyit mész, sosem éred el a látóhatár szélét. Pedig mindig úgy érzed, hogy valahol csak vége van. Napjainkban senki nem képes elérni a változások horizontját. Az egyetlen lehetőség, hogy állandóan haladunk a horizont felé. Azt hiszem, igaz áldás, hogy a távlat mindig meghaladja a lehetőségeinket. Ha mindent megkapnánk az életben, hajónkat nem fordítanánk a csillagok felé. Szabó Hajnal tanárnő osztályfőnökként a táguló horizontot ismertette meg veletek.  Nevetekben és nevemben is köszönöm áldozatkész és nem könnyű munkáját.

Kedves XII.B !

Az emelet nagyon rejtett zúgában és általában nagyon csendesen voltatok jelen az iskola életében. Vass István tanár úr ugyanolyan csendesen irányította lépteiteket. Köszönöm kitartó munkáját. Szentgyörgyi Albert szavaival szeretnélek benneteket bíztatni : „Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el ! Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve.”  Osztályotok egyes tagjaiban megerősíteni szeretném csupán azt, hogy a jól megválasztott célok elérése sikereket, örömöket hoz. Másoknak figyelmét felhívnám a –gondolkodj bátran- gondolatra.

Kedves XII.C !

Pár hónappal ezelőtt azt hittem, hogy iskolánk utolsó tanító-óvóképzős osztályát búcsúztatjuk ma. Ez ma nem így van. Ősszel újabb óvónőjelöltek érkeznek a ti helyetekre. Kedves színfoltja voltatok az iskola életének. Sok-sok óvódás és kisiskolás emleget bennetek úgy, hogy kicsi tanítónéni, tanítóbácsi, kicsi óvónéni. Nekik majd emlékeikben felnőtt fejjel is így fogtok élni. Szavalataitok, csengő énekhangotok lelkünkben elraktározódtak. Köszönet azért, hogy ünnepeinket szebbé varázsoltátok.

Bartha Melinda tanárnő sokat fáradozott azért, hogy ne csak osztályfőnökötök, hanem féltőn-szerető szülőtök is legyen. Köszönöm mindannyiotok nevében is azt a törődést, mellyel közösséggé kovácsolt Benneteket.   Paulo Coelho egy gondolatát tolmácsolom az osztály tagjainak és osztályfőnöküknek: „Az élet minden pillanata arra tanít, és az egyetlen titok: elfogadni azt, hogy csak a mindennapjainkban lehetünk olyan bölcsek mint Salamon és olyan hatalmasak mint Nagy Sándor „ !.

Kedves Főiskolások !.

Egy időre utolső főiskolás generáció ballag ma. Többen, azt hiszem mindannyian másodszor élitek át itt e Tornakertben a búcsúzás pillanatait. Ez a mostani kicsit más, már felnőttként vagytok itt jelen. Választottatok már egy utat. Óvodások és kisiskolások óvónője és tanítónőjeként újra iskolapadba ültetek, hogy tőlünk újabb dolgokat tanuljatok. Köszönjük, hogy nagyon sok új dolgot tanulhattunk mi is tőletek. Őrizzétek meg az új dolgokra való fogékonyságot és a nehézségekből születő új dolgokra figyeljetek. Ezek adnak önbizalmat ahhoz, hogy bármilyen akadályt legyőzzetek.

Dr.László Enikő évfolyamfelelős tanárnőnek köszönöm az áldozatkész és önzetlen munkáját.

E mai ünnepségünk megszervezése csapatmunka volt. Illesse köszönet mindazokat, akik azon fáradoztak, hogy a mai napon együtt örvendhessünk végzős diákjainkkal.

Iskolánk életében már évek óta hagyomány az, hogy ilyenkor elbúcsúzunk nyugdíjba vonuló kollegáinktól is. Ezúttal Fülöp Gabriella adminisztrációban dolgozó kolleganőnknek kívánunk hosszú, boldog nyugdíjas életet és megköszönjük munkáját, melyet nagy odaadással végzett.

Kedves szülők !.

A gyerek mennyei ajándék. Köszönet azért, hogy ezt az ajándékot egy rövid időre megosztották velünk. Gyerekeik Személyes Történetük igaz útján lépkednek már úgy, hogy az Önök kezét is el-elengedik. A csodálatos az, amikor a gyerek azt tudhatja, hogy mindig létezik az a kéz, melyet most elenged.

            Engedjék meg, hogy rendhagyó módon átnyújtsak most egy Oklevelet iskolánk újabbkori történetében Leghűségesebb Támogatónak bizonyuló családnak. A Bethlen Gábor Kollégium a szilágycsehi Szigeti családnak adományozza ezt a címet,  akik ez évek során nem kis áldozatvállalással mind az öt  gyermeküket iskolánkban taníttatták.

Köszönjük szépen e nemes cselekedetet. Ez is megerősít bennünket abban, hogy jól végezzünk munkánkat és bíznak bennünk.

Köszönöm továbbá az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének Ft.dr.Pap Géza püspök úrnak, Mihai Horatiu Josan Nagyenyed város polgármesterének és Oana Badea államtitkár asszonynak, hogy az általuk irányított intézmények támogatják iskolánkat, annak érdekében, hogy épületeink is megújulhassanak. Jelenléteikkel is azt bizonyítják, hogy intézményünk számukra is fontos.

Mulţumesc din tot sufletul  pentru sprijinul acordat din partea domnului  episcop dr.Pap Geza , a domnului primar Mihai Horatiu Josan şi doamnei secretar de stat Oana Badea .Prezenţa dânşilor la momentul festiv din această zi demonstrează faptul că instituţia noastră este importantă şi este în atenţia instituţiilor reprezentate de invitaţii noştri distinşi.

Kedves ballagó diákok ! 

Most elbocsátunk Benneteket . Abban a tudatban lépjétek át majd iskolánk küszöbét az Élet felé, hogy ti is  a „sok-sok enyedi diákom „egybehangzó énekhangját erősítitek. Büszkék vagyunk rátok és remélni tudjuk, hogy büszkén mondjátok majd ti is, hogy a nagyenyedi kollégium véndiákjai vagytok. Csendüljön hát fel lelketekben a a dal és az együtténeklés öröme töltse be szíveiteket.

Viszontlátásra !
Error: Unable to read footer file.