A Bethlen Gábor Alapítvány tevékenységi beszámolója a 2008-as évről

 

Az alapítvány tevékenysége és eredményei a 2008–es évben:

-  A Fenichel Sámuel Önképzőkör tevékenységének támogatása. A kör a kollégium diákjainak tudományos tevékenységét koordinálja.

- A Bethlen-napok alkalmával rendezett tudományos ülésszak megszervezése és lebonyolítása. A Bethlen-napok minden év tavaszán kerülnek megrendezésre, ilyenkor kerül sor a diákok és tanárok tudományos dolgozatainak bemutatására.

- A Pápai Páriz Ferenc pályázatok támogatása. A pályázatra a kollégium felső tagozatos diákjai küldhetnek be tanulmányt. E pályázatnak fő támogatója Dr. Szőcs Gyula Kálmán

- A Szórványszínjátszó Találkozók támogatása. A találkozót minden év tavaszán rendezi az alapítvány és a szórványban működő iskolák diákjai lépnek fel.

- A kollégiumban működő Népi Tánccsoport anyagi támogatása kiszállások és bemutatók alkalmával.

- A Bethlen Gábor Cserkészcsapat tevékenységének támogatása.

- A Collegium Gabrielense régizene- és táncegyüttes támogatása.

- Az iskolai Értesítő évenkénti megjelenésének anyagi támogatása.

- A tudományos ülésszakok és versenyekre való utazások költéségének fedezése.

Támogatott rendezvények, versenyek:

 • Kárpát medencei énekverseny-63 RON
 • Testvériskolai kapcsolat ápolása- Debrecen-500 RON
 • Adventi műsor Debrecen- 280 RON
 • TUDEK konferencia Kolozsvár
 • Meseíró vetélkedő Nagyvárad-60 RON
 • Népdaléneklő verseny Szatmár- 50 Ron
 • Gordiusz matematika verseny-Kolozsvár-75 RON
 • Kopjafa Barcsay Jenő emlékére Szentendre- 550 RON
 • Zrínyi Ilona matematika verseny Kolozsvár-150 RON
 • Tehetségsegítő tanárok konferenciája Budapest-70 RON
 • Zsoltár és népdaléneklő verseny Nagyvárad- 50 RON
 • Mesevetélkedő Nagyvárad-80 RON
 • Kreativitás verseny Szováta- 39,5 RON
 • Fehér gólya és vidéke-terepmunka-35 RON
 • Megyei tantárgyverseny -50 RON
 • Református Középiskolák matematika versenye Sepsiszentgyörgy-60 RON
 • Környezetvédelmi vetélkedő Szováta-36 RON
 • Bod Péter napok Kézdivásárhely-64 RON
 • Reneszánsz vetélkedő Szováta -78 RON

Célirányos támogatások, amelyeknek a kezelője és lebonyolítója az alapítvány:

- A Bécsi Szent István Egylet ösztöndíja bentlakó tanulóink számára 8284 EUR

- Simon László tanulmányi ösztöndíj – ifj. Simon László és Ilona adománya 2800 RON

- Molnár Árpád ösztöndíj és díj tanító- és óvóképzős tanulóink számára –Molnár Julianna, Holányi és Sebestyén családok adománya 65 000HUF

- Diáktudományos ülésszak támogatása – Holányi Zoltán 25 000 HUF

- Pápai Páriz Ferenc pályázat támogatása - Dr. Szőcs Gyula Kálmán –  300 000 HUF

- A BEESD-i (Hollandia) Egyházközség 3 bentlakó diáknak biztosít ösztöndíjat. 1500 EUR

- A BEESD-i (Hollandia) Egyházközség – informatika laboratóriumok és elemi osztálytermek padlóinak felújítása és javítása -1732,39 EUR

- A Nagyenyedi Református Egyházközség a berlini testvérgyülekezet révén ösztöndíjakat biztosít -1200 EUR

- Bethlen–napokon szervezett tudományos ülésszak díjai – Dr. Dominich Sándor

- Coevorden-i Református Gyülekezet – a könyvtár bútorzatának cseréjére 3500 EUR

- Niedersachsen-i Reformatus Gyülekezet – gáztűzhely és nagyteljesítményű porszívó vásárlására 3000 EUR

- Kisvárdai Tőkés László Alapítvány – ösztöndíjak – 1 000 000 HUF

- Fábó Imre ösztöndíj ingázóknak 2400 RON

- Tiszántúli Ref. Egyházkerület – ösztöndíjak és nyelvkabinet felújítása -1 500 000 HUF

Adományok

-        2%- 3778,65 RON

-        Polgár Julianna véndiák- 500 RON

-        György Sándor véndiák- 150 RON

-        Dr.Gál Katalin Mária -50 EUR

-        Johannita Lovagrend – 22 000 HUF

-        Nemes Irénke- 100 RON

-        Decor Ex Libris- 30 RON

-        35 éves érettségi találkozó-200 RON

-        Batson Construct -200 RON

-        Duna Rex-200 RON

-        Bitai László -100 RON

-        Fülöp István- 150 RON

-        S.C.Metalprod SRL.-100 RON

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány sikeres pályázatai 2008-ban

TÁMOGATÓ

PÁLYÁZATI CÉL

ELNYERT ÖSSZEG

PÁLYÁZATI FELELŐS

 Communitas Alapítvány

Szórványszínjátszó találkozó

600 RON

Dr.Demény Piroska

 Communitas Alapítvány

Szabaderdő-2008

500 RON

Kónya Tibor

 Communitas Alapítvány

Használd a nettet

1800  RON

Kónya Tibor

 Communitas Alapítvány

Bentlakási költségek támogatása

11395 RON

Kónya Mária

 Communitas Alapítvány

Kis erdőlakók

1900 RON

Kónya Tibor

Szövetség a Szórványért Alapítvány

Az étkezde felszerelése és ösztöndíjak

302900 RON

Szőcs Ildikó

Julianus Alapítvány

Soltvadkerti testvériskolai kapcsolat

1048 EUR

Dr.Demény Piroska

Eurotrans Alapítvány

Értesítő kiadására

1500 RON

Dr.Demény Piroska

Horváth Éva Enikő

Eurotrans Alapítvány

Kurutty-országos műveltségi vetélkedő elemistáknak

3000 RON

Tomai Gyöngyi

Dr.Demény Piroska

 

Szőcs Ildikó, elnök                                                  Horváth Enikő, gazdasági igazgató

 

 

 

 

Beszámoló a Bethlen Gábor Alapítvány 2005-2006-os tanévben kifejtett tevékenységéről.

 

A Bethlen Gábor Alapítvány a 2005-2006-os tanévben is célkitűzéseinek megfelelően tevékenykedett. Pályázatok, adományok révén támogatta a versenyekre való elutazást, díjazta a tanulókat, bentlakási , étkezési és ingázási költségekhez járult hozzá. A célirányosan megpályázott pénzösszegek segítségével taneszközök vásárlására, épületek felújítására került sor.  A kulturális rendezvényeink megszervezéséhez szükséges pénzalapokat is pályázatok révén sikerült előteremteni.

A 2005-2006-os tanévben a következő adományok érkeztek az Alapítvány számlájára:

 

Adományozó intézmény/személy neve

Összeg

Célirányos felhasználás

Couvorden egyházközség - Hollandia

1500 EUR

Bentlakási ajtók cseréje

Holányi Zoltán

30000HUF

RKTDK támogatás

Calgary Református Egyházközség

1060 EUR

Ösztöndíj 2 tanulónak

Szent István Egylet Bécs

9156 EUR

Ösztöndíjak

Kutató Diákokért Alapítvány Budapest

23417 HUF

RKTDK támogatás- utiköltség

Dr.Szőcs Gyula Kálmán Budapest

300.000 HUF

Pápai Páriz Ferenc pályázat díj

FülöpAndrás Levente

35 RON

 

Adó 2% -ból begyűlt adományok

717,17 RON

 

Porsche Romania cég- Kolozsvári Gyula véndiák közbenjárására

3768 RON

Ösztöndíjak

Molnár Julianna, Holányi és Sebestyén családok

15000 HUF

Molnár Árpád díj

Molnár Julianna, Holányi és Sebestyén családok

50 000 Huf

Molnár Árpád ösztöndíj

S.C. Autoglobal SRL

50 RON

Sportvetélkedő Debrecen

S.C.Industrial Service SRL

300 RON

Sportvetélkedő Debrecen

S.C.KEYA Construct SRL

50 RON

Sportvetélkedő Debrecen

S.C.DUNA REX SRL

100 RON

-„-

Nagyenyedi Esperesi Hivatal

40 RON

-„-

Nagyenyedi Református Egyházközség

50 RON

-„-

Bethlen Ferenc

 

300 RON

-„-

SC.Maranatha SRL

50 RON

RKTDK

S.C.Limmit Plus SRL

10 RON

RKTDK

SC Taxi Lexus SRL

200 RON

-„-

SC Logos SRL

56 RON

Siklósi utazás pedagógiai gyakorlatra

SC EXPSR SRL Barót

200 RON

RKTDK- Csurgó

SC Benzoil Impex SRL Barót

50 RON

RKTDK

SC Dreamers Pub SRL

20 RON

Székelyudvarhelyi verseny

SC Monolit SRL

200 RON

Sport díj

Nemes Irénke

100 RON

Díjazás

Gáspár Katalin

100 RON

Díjazás

XII D. osztály Lázár Emőke osztályfőnök

130 RON

Díjazás

Beesd gyülekezet Hollandia

1769,16 EUR

Ösztöndíj 2 diáknak

 

Köszönjük minden támogatónknak az adományt.

 

 

            A 2005-2006-os tanévben pozitívan elbírált pályázataink:

 

Alapítvány neve

Pályázó személy

Pályázás célja

Kapott összeg

Apáczai Közalapítvány Budapest

Demény Piroska

Továbbképző központ

1000000 HUF

Apáczai Közalapítvány Budapest

Szőcs Ildikó

Szakoktatás bővítése

2400000 HUF

Illyés Közalapítvány

Demény Piroska

Bethlen napok megszervezése

70000 HUF

Illyés Közalapítvány

Kónya Mária

Iskola múzeum berendezése

80000 HUF

Illyés Közalapítvány

Szőcs Ildikó

Bentlakási költségek

130000 HUF

Mobilitas Alapítvány

Demény Piroska

Szórványszínjátszó találkozó

500000 HUF

Mobilitas Alapítvány

Vass Tünde

A jövő kábitószermentes tiszta társadalma

500000 HUF

Communitas Alapítvány

Kónya Mária

Bentlakási költségek

700 RON

Communitas Alapítvány

Kónya Tibor

Szórvány gyermektábor

1000 RON

Communitas Alapítvány

Kónya Tibor

Néprajz tábor

500 RON

Communitas Alapítvány

Kónya Tibor

Diákklub

1000 RON

Communitas Alapítvány

Demény Piroska

Szórványszínjátszó találkozó

4000 RON

Communitas Alapítvány

Demény Piroska

Bethlen napok

500 RON

            Köszönjük az alapítványoknak pályázataink kedvező elbírálását. Illesse köszönet a pályázó kollegákat a nemes fáradozásért.

 

 

 

            A Bethlen Gábor Alapítvány által nyújtott támogatások a 2005-2006-os tanévben

 

Esemény

Pályázó

Összeg

Atlétika verseny

Dvorácsek Ágoston

1100 RON

Atlétika verseny

Kerekes Ferenc

490 RON

Szavalóverseny- Sepsiszentgyörgy

László Szabolcs

25 RON

Matematika verseny-Sepsiszentgyörgy

László László

65 RON

TUDEK 2005 

Dvorácsek Ágoston

135 RON

Építőanyag kiállítás Kolozsvár

Szalontai Róbert

250 RON

Molnar Árpád ösztöndíj

Simon Zsuzsa –Török Timea

664 RON

Sepsiszentgyörgy- „Csendes napok”

Kónya Tibor

45 RON

Calgary ösztöndíj

Bodoczi Réka ,Herchi István ,Joó Orbán Katalin

2400 RON

1200 RON

Mákvirág- utazási támogatás

Stáb Ildikó

200 RON

Zrinyi Ilona matematika verseny

Kobori Annamária

15 RON

Szavaló verseny Szatmár

Fodor Katalin

250 RON

Kórus fesztivál Nagyszeben

Fórika Éva

160 RON

Csurgó RKTDK

Dvorácsek Ágoston

510 RON

Alternatív irodalmi verseny Szováta

Stáb Ildikó

200 RON

Zsoltár és népdal éneklési verseny Nagyvárad

Turzai Melánia

32,5 RON

Gyermekszínjátszó fesztivál Fót

Tomai Gyöngyike

200 RON

Csillagászattani verseny –Székelyudvarhely

Kobori Annamária

20 RON

Környezetvédelmi vetélkedő- Szováta

László Enikő

50 RON

Ballagáskor kiosztott díjak

 

670 RON

 

            A fenti felsorolásban szereplő támogatások nem valósulhattak volna meg az önzetlenül adakozó személyek, cégek segítvége nélkül. Ezúton köszönöm segítségüket. A támogatottak versenyekre utaztak ahol iskolánk hírnevét öregbítették, tapasztalatokat szereztek és szép eredményekkel, díjakkal tértek haza. Eredményeikről az Értesítőben szereplő irások számolnak be.

            A Bethlen Gábor Kollégiumban zajló oktató-nevelő tevékenység támogatását felvállaló Bethlen Gábor Alapítvány tevékenységét segíthetik a kollégium könyvelőségén vagy az alábbi számlaszámon elhelyezett adományaikkal :

 

 

 

 

Fundatia Bethlen Gabor Aiud

Cod fiscal-12878880

Cod SWIFT  RZBRROBU

RAIFFEISEN BANK AIUD

RO88RZBR0000060003289825 HUF

RO76RZBR0000060003041430  EUR

RO50RZBR0000060003041413 RON

RO17RZBR0000060008812440 USD

                                               

 

Köszönettel ,

 

 

                                                           Szőcs Ildikó

                                       a Bethlen Gábor Alapítvány elnöke

 

Látogatók Error: Unable to read footer file.