ISKOLAI KÖNYVTÁRAK VILÁGHÓNAPJA

INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY MONTH

2009 OKTÓBER

 

 

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr.Blanche Wolls 1999-ben intézett felhívást a Nemzetközi Iskolai Könyvtári Nap megszervezésére. Erre 1999. október 18-án került sor. 2008 óta október hónap lett az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja, melyet évente más-más szlogennel hirdetnek meg. Ebben az évben:

ISKOLAI KÖNYVTÁR: AHOL KÉPBEN VAGY

SCHOOL LIBRARIES: THE BIG PICTURE

            A világ különböző iskoláiban a diákok, tanárok, szülők, a sajtó stb. számára szervezett programokkal irányítják rá a figyelmet az iskolai könyvtárakra, melyek fontos szerepet töltenek be az információszerzés és feldolgozás módszereinek megtanításában. Ezt a törekvést az Európai Unió is támogatja.

            E világmozgalomba iskolánk könyvtára is bekapcsolódott egy pár éve, több érdekes tevékenység szervezésével.

            Az idén a programsorozatot már szeptemberben elindítottuk: NÉPMESE NAPJA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN rendezvénnyel, ugyanis egy héten át különböző foglalkozásokat szerveztünk a tanítónők segítségével az I-IV osztályos diákoknak.

            BENEDEK ELEKRE, a legnagyobb magyar mesemondóra emlékeztünk a világ magyarságával egyetemben. 2009-ben három kerek évfordulót találhatunk Elek apó élettörténetében:

-        150 éve született Erdővidéken, az Udvarhely megyei Kisbaconban;

-        80 éve nyugszik szülőfaluja temetőkertjében;

-        40 éve működik a szülőhelyén létrehozott emlékház.

A lelkes kisiskolások elmondhatták, vagy felolvashatták legkedvesebb népmeséjüket. Otthon sem hagyták abba ezt a kellemes tevékenységet; rajzban, fogalmazásban elevenítették meg a mesék egy-egy jelenetét, mesehőseit. A foglalkozássorozatból az V. osztályosok sem maradtak ki: az ő feladatuk meseírás volt az elhangzott népmesék szellemében.

Mindannyian, diákok és felnőttek egyaránt, gazdagabbak lettünk lélekben, hisz a népmesék üzenete ma is érvényes: jóra, becsületességre, igazságosságra, szeretetre, egymás tiszteletére ösztönöz.

Megfogadtuk, hogy ezentúl több mesét fogunk olvasni. Minél többet. Ezáltal Elek apó mesehallgató, meseolvasó táborát gyarapítjuk, mesefáját terebélyesítjük miközben észrevétlenül színesedik fantáziánk, egyre szebb, csodálatosabb lesz körülöttünk a világ.

Szeptember végén a könyvtár pályázatot hirdetett az alábbi témákban:

1.     AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR NÉPSZERŰSÍTÉSE

Reklámszövegekkel, plakáttervekkel, fogalmazással, rövidfilmmel, különleges könyvjelzővel lehetett pályázni.

2.     RAJZPÁLYÁZAT. KÉSZÍTS KEDVENC OLVASMÁNYODHOZ ILLUSZTRÁCIÓT !!!

Tetszőleges technikával készített rajzokkal lehetett jelentkezni. Volt, aki több rajzot, könyvjelzőt is hozott, mindet elfogadtuk.

Beadási határidő mindkét pályázat esetében NOVEMBER 6-a volt.

Mindezek mellett: - tervezhettek volna emblémát, logót

-        készíthettek volna riportot szülőkkel, tanárokkal, diákokkal arról, hogyan változott az iskolai könyvtár az évek során, milyen élményeik vannak.

Az utóbbi lehetőségeket sajnos, nem használták ki a diákok.

Ezzel ellentétben viszont fogalmazással, plakáttal, kedvenc meséhez-olvasmányhoz illusztrációval több, mint 100 diák jelentkezett. Kellemes meglepetésként egy rövidfilm is érkezett, ami mindenki (diák-tanár) tetszését elnyerte. Bemutatáskor örömkiáltás követte a filmkockákat, mikor a diákok magukra ismertek a könyvtárban.

 Következésképpen, a két témában meghirdetett pályázat nagy visszhangra talált a diákok körében.

            A munkák értékelésére, a rövidfilm bemutatására, és a legjobbak díjazására december 11-én, az Adventi műsor keretén belül került sor, iskolánk dísztermében. Dicsérő oklevelet minden résztvevő diák kapott, függetlenül attól, hogy díjazott volt-e vagy sem.

            A díjak értékes, szép könyvek voltak. Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket újra kifejezni a vianeniek (Hollandia) segítségéért, hisz támogatásuk nélkül a díjazás nem válhatott volna valóra.

            Az összes rajzot, könyvjelzőt kiállítottuk az iskolai könyvtárban, betartva a felhívásban tett ígéretünket, hadd lássák a diákok társaik munkáit, ezzel is ösztönözve mindenkit a további tevékenységeken való részvételre.

            E kezdeményezés eredményét rögzítő mozzanatok, a munkák egy része: rajzok, könyvjelzők, fogalmazások és a kisfilm is, iskolánk honlapján megtekinthető.

            Reméljük, hogy a jövőben szervezett könyvtári tevékenységeken mind több és több diák fog részt venni, ezáltal is felismerve a könyvtár szerepét, fontosságát a nevelésben, oktatásban.

            E programsorozat megszervezése, lebonyolítása nem egy ember munkája. Köszönettel tartozom az iskola vezetőségének, hisz mindvégig támogattak; a tanítónőknek, kik biztatták, noszogatták a kisdiákokat a meseolvasásra; osztályfőnököknek, rajztanárnak, magyar szakos tanároknak, minden kollégának, aki megpróbálta bevonni a diákokat e tevékenységekbe, rámutatva, hogy a részvétel által gazdagabbak lesznek, sikerélményük lesz, hisz az iskola minden tanulója, és tanáraik megtekinthetik munkájukat.

            Amint már említettem, a pályázatokra több mint 100 diák jelentkezett különböző munkákkal, főleg az V-VIII. osztályosokat mozgatta meg a kezdeményezés.

            Dicséretet érdemel minden résztvevő. Hosszú lenne a lista, ezért csak a díjazottakat sorolom fel a pályázaton meghirdetett témák szerint.

 

1.     A KÖNYVTÁR NÉPSZERŰSÍTÉSE

I.díj: Aitonean Andrea Tania VII.B. osztály

II.díj: Molnár Júlia VII.B. osztály

III.díj: Szikra Tímea VII.B. osztály

            Dicséret: Székely Ibolya VII.B. osztály

                           Váradi Róbert  VII.B. osztály

2.     KEDVENC OLVASMÁNY-MESE ILLUSZTRÁLÁSA

I.díj: Negrea Andrea VI.B. osztály

II.díj: Kelemen Júlia VI.A. osztály

II.díj: Vincze Ákos VI.A. osztály

III.díj: Henning Mária V.A. osztály

III.díj: Molnár Ilona Sára VI.B. osztály

            Dicséret: Király Tímea  V.B. osztály (sok rajzzal jelentkezett)

                           Nagy Edit Kinga VI.A. osztály

                            Balázs Benjámin VI.B. osztály

                            Dénes Ildikó VII.A. osztály

                            Magyari Melinda VII.A. osztály

                            Pénzes Lóránd VIII.A. osztály

                            Takács Lehel VIII.A. osztály

                            Farkas Emese IX.C. osztály

3.     PLAKÁTOK

I.díj: Henning Mária V.A. osztály

II.díj: Magyari Andrea V.A. osztály

            Dicséret:  Nagy Lóránd V.A. osztály

                            Tóth Lajos Zsigmond: V.A. osztály

 

          4. ÍRÁSOK (fogalmazások, saját mesék)

                I.díj: Molnár Ilona Sára VI.B. osztály

            Dicséret: Bárdi Örs V.B. osztály (saját mese)

                            Fosztó Ingrid VI.A. osztály

                            Kiss Andrea VI.A. osztály

                            Zilahi Ágnes Réka IX.C. osztály

         5. KÖNYVJELZŐK

             Dicséret:  VII.A. osztály – Gáspár Katalin osztályfőnök

                              Molnár Krisztina V.B. osztály

                              Köble Tibor V.B. osztály

         6. RÖVIDFILM

                             I.díj: Kis Csaba XI.B. osztály

            Dicséret :  Boca Paula XI.A. osztály

                             Rácz Noémi XI.A. osztály

                             Szabó Hilda XI.B. osztály

                             Szakács Tibor XI.B. osztály

Error: Unable to read footer file.