képek    

 

  MÁRCIUS 15 NAGYENYEDEN

    ( "Egyjottányit sem 48 - ból")

 

            Az idei márc. 15- én Nagyenyed közönsége a Bethlen Kollégium dísztermében ünnepelt, a Fehér megyei RMDSz és az iskola közös szervezésében. A délután 16 órakor kezdődő programot időben egy kicsit megelőzték a székelyföldi rendezvények, ahol akkor már elhangzott Tőkés László püspök beszédében, hogy " a megmaradás órája ketyeg " Akaratlanul is arra kellett gondolnunk, a Duna Tv képernyője előtt, hogy az a bizonyos óra a szórványban talán már siet is és ha nem húzzák fel hamarosan könnyen le is járhat.

            Éppen 16 éve ünnepelünk együtt rendszerint a falakon belül, a Szövetség, az iskola, a nagyenyediek, a meghívott román vezetők. Az ünnepi pillanat arra is jó, hogy rövid ideig elfelejtkezzünk, a hétköznapok egyre szorítóbb, részben még megoldatlan gondjairól, közösségünk nehézségeiről és gyengeségeiről.

           Szőcs Ildikó kollégiumi igazgatónő üdvözölte a vendégeket és a közönséget, majd végig konferálta a teljes műsort. Megjelentek Veres Előd az országos RMDSz önkormányzati alelnöke, Rácz Levente megyei RMDSz elnök, Aitai Marian a Fehér Megyei Tanács gazdasági igazgatója, Mariana Plesa a Tanács titkárnője, Ladányi Árpád alprefektus, Horatiu Josan enyedi polgármester és Kováts Krisztián alpolgármester. Bárócz Huba  ref. esperes áhitatában kifejtett gondolatait " a hit és a tiltakozás " jegyében fogalmazta meg. Felolvasta a Ref. Egyházkerület Zsinatának üzenetét, ahol a többszintű autonómia, mint életképes megoldás szerepel erdélyi magyar nemzeti közösségünk számára. Dr. Gudor Botond magyarigeni ref. tiszteletes a Fehér megyei RMDSz szónokaként mondott ünnepi beszédet. " Egyjottányit sem 48 - ból " idézte a ma is aktuális gondolatot, ami arra int bennünket, hogy, 158 évvel a forradalom után szellemi örökségünkben vannak olyan jogok, amelyekből nem engedhetünk. Ilyen pl. az egyenlőség, testvériség, szabadság igénye. Rövid beszédet mondtak Mariana Plesa , Horatiu Josan és Krizbai Jenő kollégiumi történelem tanár.

            Közben Fórika Éva zenetanárnő vezényletével 100 tanítóképzős diákunk, hangulatot emelő, 48- as katona dalokat adott elő igen szép sikerrel. Kováts Krisztián enyedi alpolgármester felolvasta Traian Basescu államelnök üzenetét, Ladányi Árpád alprefektus pedig Calin Popescu Tariceanu miniszterelnök beszédét tolmácsolta magyar nyelven. Dr. Brendus Gyula ny. sebészorvos, volt parlamenti képviselő Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök gondolatait olvasta fel márc. 15 alkalmából.

            Befejezésül a XI D. o képzős tanulói " Kossuth Lajos mennyit jelent e név? " címen zenés - irodalmi előadást mutatott be, amit 2002- ben Soltvadkerten, egy márc. 15. sikeres testvériskolai találkozáskor már előadtak, akkor még más diákokkal. A Dr. Demény Piroska által előkészített jelenetben sajátos módon mutatkozott meg a mai fiatalok véleménye a nagy hazafiról, amit korhű dalokkal és táncokkal idéztek fel. Ezután az ünneplő közönség átvonult a Ref. Vártemplom udvarára, ahol elhangzott Tompa Mihály a " A gólyához " című verse, Demény Ágnes X o. tanuló előadásában, majd Széchenyi István emléktábláját koszorúzták meg. Az országos, majd a megyei RMDSz , végül a  Kollégium és a Ref Egyház nevében helyezték el a koszorúkat Visszatérve a tanári szobába fogadás volt, ahol pohárköszöntőt mondott Rácz Levente megyei elnök, aki megragadta az alkalmat és a kulturális autonómiához és ünnepünkhöz fűzött megjegyzéseket, amire Josan Horatiu enyedi polgármester válaszolt.

             

            2006 márc. 16.                                                                  Bakó Botond

Error: Unable to read footer file.