MEGHÍVÓ

A Magyar Tudományos Akadémián 2010. március 3-án tartandó Széchenyi-emlékünnepre, melynek keretében

Széchenyi István halálának 150. évfordulója emlékére Széchenyi István-emlékdíjat adományozunk:
-Erdélyi Református Püspökség, Kolozsvár – Dr.Pap Géza püspök

-Lámfalussy Sándor bankár

-MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézete – Závodszky Péter
-Professzorok Batthyány Köre – Dux László
-Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
-Magyar Huszár és Katoni Hagyományőrző Szövetség - Székely Tibor
-Rákóczi Szövetség – Dr. Haltz József
Az alapeszme:

Azoknak adjuk, akik a világ szellemi javait és erről szerzett ismereteiket összekötik Magyarország fejlődésével, tudásukat ott és itt kamatoztatják: a haza javára gyűjtve a világból a jót és hasznosat, tudást, erőt, kapcsolatot… azokon a területeken mindenek előtt, ahol Széchenyi tette.

Kuratórium: Csaba László, Eperjes Károly, Gubcsi Lajos, Kassai Lajos, Náray-Szabó Gábor, Parragh László

Ugyanitt és ugyanekkor – Széchenyi szellemében – bejelentés történik arról a nagy erejű kezdeményezésről, amelynek keretében magánszemélyek és intézmények keresztszülői felelősséget vállalnak azért, hogy az általuk konkréten támogatott diákok – minél többen – tanulhassanak a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban. Az ünnepen részt vesznek a Bethlen Kollégium diákjai, tanárai, az addig felajánlást tevő szponzorok, mecénások.

(a támogatásról bővebben itt)
 

 

Az ünnepi műsorban fellépnek:

 
 

Jánosi Együttes

 
 

Kodály vonósnégyes

 
 

Kobzos Kiss Tamás

 
Error: Unable to read footer file.