képek

Tisztelt helyettes államtitkár asszony !

Főtiszteletű püspök helyettes úr !

Tisztelt Főkonzul úr !

Stimate D-le Primar !

Hölgyeim és uraim !

Stimaţi oaspeţi !

 

Örömünnep számunkra ez a nap. A közel 400 esztendős Bethlen Gábor Kollégium többször újraéledt már az évszázadok folyamán. Háborúk, harcok és a csendes elsorvasztás többször pusztították már ezt az intézményt, de nem sikerült elpusztítani. Nincs ez másként ma sem, amikor az 1948-as államosítás utáni periódus áldatlan nyomait próbáljuk eltüntetni nem csak az épületek szintjén, hanem az iskolánk szellemiségében is. Az épületek visszaszolgáltatása 2004-ben elkezdődött és napjainkig tart. A 8 épületből álló komplexum épületei közül 2 még mindig állami tulajdonban van. A kollégium javait is csak nagyon kis részben szolgáltatták vissza az Erdélyi Református Egyházkerületnek. A valamikori gazdasági háttér ma még nincs, de reménykedünk. A visszaszolgáltatás után elkezdődött az útkeresés. Az Erdélyi Református Egyházkerület újjáépíttette a konviktus konyharészét, állami alapokból sikerült az óvoda épületét megjavítani, a millenniumi Tornacsarnok egy önkormányzattal közösen benyújtott pályázat révén megújult.

          Időközben példaértékű együttműködés eredményeként Európai Uniós Alapokra sikerült pályázni, melynek eredményeként az elkövetkező periódusban megújulnak a Kollégium főépületei és az udvar. Ezen törekvésekkel párhuzamosan a kollégium mellett működő Alapítvány nagy erejű ösztöndíj programot indított el, mely révén a kollégium diákseregét támogatja, és tanulásra ösztönzi.

          Célunk: szilárd, keresztyén szellemben való nevelés és magas szintű tudás biztosítása azért, hogy szűkebb és tágabb közönségnek és teljes nemzetünk javára öntudatos, keresztyén fiatalokat neveljünk.

          Céljaink megvalósításához emberibb körülményekre van szükség, hiszen a szép környezetnek is erős nevelő hatása van.

          Az étkezde a 120 bentlakó diáknak második otthona. Ezért keresgéltük a lehetőséget a 2005-ben elkezdett munka folytatására. Ez az épület, ahol ma állunk, rettenetesen leromlott állapotban volt. Kissé kilátástalannak tűnt a helyzet. Mivel az épületet csak 2007-ben szolgáltatták vissza, nem foglalhattuk be az épületet az Európai Uniós pályázatba, és emiatt folyamatosan kerestük a lehetőséget a felújításra.

          Isten iránti hálával köszönöm meg Répás Zsuzsanna helyettes-államtitkár asszonynak a pályázási lehetőséget. 2010 Karácsonyán ajándékként kaptuk a 20 millió forintot, mellyel a konviktus étkezőjét sikerült teljesen felújítani. A tetőszerkezet, a nyílászárók cseréje, a falak újravakolása valósult meg és felújíttatott az étkezde alatti pince, melyről ezúttal kiderült, hogy a Kollégium alatt húzódó alagútrendszernek része.

          Köszönjük a támogatást. Ismét megerősödtünk abban a tudatban, hogy nem maradtunk magunkra, figyelnek ránk és segítenek Bennünket megmaradási szándékunkban.

          Kedves jelenlévők! Engedjék meg, hogy megköszönjem Brendus Réka, kollégiumi véndiáknak a segítséget. Hatalmas szívvel és lélekkel támogatja valamikori iskoláját. Köszönet érte.

 

          Stimaţi Oaspeţi !

          Permiteţi-mi să-i mulţumesc domnului Florea Martin şi tuturor angajaţilor SC MARC CONSTRUCT SRL pentru efortul cu care au reuşit să reabiliteze o clădire aşa de veche într-o stare avansată de degradare. Vă mulţumim pentru colaborare.

 

          Végezetül szeretném kihangsúlyozni, hogy mindeddig minden épületet hatékony együttműködés révén sikerült felújítani. A magyarországi Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium, az Erdélyi Református Egyházkerület és az erdélyből elszármazott nemesi magyar családok támogatásával ma egy újabb felújított épületnek örvendhetünk.

          A Kollégium jelenlegi és jövendőbeli diákjai és munkaközössége nevében is Isten gazdag áldását kérem, minden önzetlen támogató adakozó életére. 
 
Error: Unable to read footer file.