515200 Aiud-Nagyenyed | Str.Bethlen Gábor Nr.1. | Email: bgk@bethlengabor.ro


Golyabál 2010A golyabál iskolánk egyik jellegzetes ünnepsége, ahol a tizenkettedikesek beavatják a 9-eseket a líceumi életben. Ez az ünnepség már hagyományt jelent az iskolának, ahol nagy számba jelennek meg a nézők. A volt gimnázisták különböző próbákkal kell szembesülniük és fogadást kell tegyenek a 12-eseknek. A gólyabálon nem minden 9-ikes tanuló vesz részt, csak az aki jelentkezik. A versenyzők magánprodukcióval is készülnek. A próbák és a magánpródukciók végen szerzett pontszámokat összesítve a zsüri kiválasztja az év legjobb fiú és lány gólyát. A koronázás után egy évig örzik a koronát.


2010, Október 8