ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL


          Colegiul National "Bethlen Gábor" cu sediul in Aiud, str. Bethlen Gábor nr.1 județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui 1 post temporar vacant de bucătar, pe durată determinată, conform adresei nr.7698/18.10.2018 al Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Denumire post: bucătar

Condiții specifice: - studii medii, certificat de calificare in meseria de bucătar

    - vechime in specialitate nu se solicită

Condiții de desfășurare a concursului:

- probă scrisă: 22.noiembrie 2018 ora 9

- probă practică: 23 noiembrie 2018 ora 9

- interviu: 26 noiembrie 2018 ora 9

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 14 noiembrie 2018 ora 12,00 la secretariatul instituției.

Condiții de participare, condițiile de desfășurare a concursului și tematica respectiv bibliografia se afișează la sediul instituției Relații suplimentare se pot obține la secretariatul instituției și la nr. de telefon 0258-861947.


2018.NOVEMBER 7.