Felvételi 2019-2020


A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felvételit hirdet a 2019-2020-as

tanévre a IX. osztályba

A következő líceumi osztályokba lehet jelentkezni:

o Természettudományok  – 14 hely

o Matematika-informatika  – 14 hely

o Tanító-óvónőképző – 28 hely

A következő szakosztályba lehet jelentkezni:

o Turisztika és közélelmezés – 3 éves szakiskola-Pincér szak– 28 hely amelyből 14 hely szakiskola és 14 hely duális képzés

A természettudományok és matematika-informatika osztályokba számítógépes elosztás szerint történik a felvételi. A beiratkozási lapon fel kell tüntetni az osztály kódját. A más megyéből érkező diákok a gyulafehérvári „Horea Cloşca Crişan” líceumban iratkoznak.

 A tanító-óvónőképző osztályba a Bethlen Gábor Kollégium titkárságán lehet beiratkozni. Ebbe az osztályba kizáró jellegű vizsga alapján lehet bejutni.

Fontos tudnivalók:

 A tanulók felvételi átlagát a következőképpen számolják:

 MA = 0,2xABS + 0,8xEN

MA=felvételi átlag

ABS=V-VIII. osztály átlaga

EN=VIII-os záróvizsga átlaga

A természettudományok és a matematika-informatika osztályok esetén:

 • július 3-7  között a diákok és a szülők az osztályfőnök jelenlétében kitöltik a beiratkozási lapot.    
 • Július 3-7 között a beiratkozási lapok bevezetése a számítógépes rendszerbe
 • július 4-8 . között ellenőrzik a bevezetett adatokat.
 • július 12 eredményhirdetés,

 július 15-18. periódusban a diákok leadják az irataikat az iskola titkárságára, amely által megerősítik az elfoglalt helyet.

A más megyéből érkező diákok:

 • mikor megkapják a beiratkozási lapot a saját iskolájukból, a gyulafehérvári „Horea Cloşca Crişan” líceumban iratkoznak -július 3-7. között, amennyiben a nagyenyedi Bethlen Gábor

Kollégium természettudományok vagy matematika-informatika osztályát választják.

Tanító-óvónőképző osztály esetén:

 • május 8-9 -én a diákok megkapják a beiratkozási lap mellékletét a saját iskolájukból.
 • május 13-14. között beiratkoznak a kizáró jellegű vizsgákra a Bethlen Gábor Kollégium titkárságán.
 • május 17. 9,00 órától kizáró jellegű vizsgák a Bethlen Gábor Kollégiumban.
 • május 20 eredményhirdetés – óvások leadása( az Anexa la fisa de inscriere-lapot ki kell venni a kollégium titkárságáról és elvinni a saját iskolájába)
 • Május 24 végleges eredményhírdetés
 • amikor megkapják a fisa de inscriere-t azonnal faxolni kell a 0258-861947-es tel-fax számra, vagy email-en elküldeni a bgk@bethlengabor.ro címre)
 • július 3 végleges eredményhirdetés
 • július 15-18 iratok leadása a kollégium titkárságán, amely átal megerősítik az elfoglalt helyet.

Kizáró jellegű vizsgák programja – május 17.

 • 9,00 – Torna
 • 11,00 – Beszédkészség
 • 11,30 – Zene
 • 14,00 – Rajz

Kizáró jellegű vizsga a tanító-óvóképző osztályba

 

1. Zene

a) I-VIII osztályban tanult énekek éneklése

b) ritmus és dallam reprodukálása

2. Testnevelés

a) 2-3 gyakorlat reprodukálása modell után

b) 3-4 talajtorna gyakorlat

c) 600 m-es futás

3. Rajz -A bizottság által javasolt csendélet rajzolása

4. Beszédkészség

a) szavalat (2-3 szakasz egy kiválasztott versből)

b) olvasási gyakorlat (első látásra)

c) beszélgetés

A kizáró jellegű vizsgán minősítést kap minden diák: elégségest vagy elégtelent. A sikeres kizáró jellegű vizsga esetén a diákokat a felvételi átlaguk alapján rangsoroljuk, és felvételt nyernek a tanító-óvónőképző osztályba.

Felvételivel kapcsolatos információk igényelhetők a kollégium titkárságán, a 0258-861947-es telefonszámon, munkanapokon 8-15 óra között, illetve a 0723572817-es mobilszámon.

Turisztika-közélelmezés – 3 éves szakiskola – Pincér szak

 28 hely amelyből 14 hely duális képzés

 • június 24 -26 között a diákok megkapják a beiratkozási lapot a saját iskolájuk titkárságán.
 • iratkozás június 24-25-26 között a kollégium titkárságán.
 • Felvételi vizsga matematikából -július 2-án 9 órától
 • július 3 -eredményhirdetés, óvások beadása
 • Július 4 óvás utáni eredményhírdetés
 • Július 5 végleges eredményírdetés
 • július 8-12-iratok leadása a kollégium titkárságán 

 

Felvételi IX. osztály 2019-2020

Szükséges iratok

Acte necesare

Szakiskola esetén

a) Dosar plic

b) Fișă de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani Profesional/Dual

  c )Copia Cartii de identiate

d) Certificatul de naștere, în copie legalizată

e) Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională.

f) Adeverintă medicală

g) Foaia matricolă pentru clasele V/VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie și original

Líceumi osztály esetén (természettudományok,matematika-informatika,képző)

a) Dosar plic

b) Cererea de înscriere

c) Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizat

d) Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a

e) Foaia matricolă pentru clasele V/VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) copie și original

f) Adeverință medicală


2019.04.03