Felvételi tájékoztató


A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felvételit hirdet a 2020-2021-es

tanévre a IX. osztályba

A következő líceumi osztályokba lehet jelentkezni:

o Természettudományok  – 14 hely

o Matematika-informatika  – 14 hely

o Tanító-óvónőképző – 28 hely

A következő szakosztályba lehet jelentkezni:

o Turisztika és közélelmezés – 3 éves szakiskola-Pincér szak– 28 hely

A természettudományok és matematika-informatika osztályokba számítógépes elosztás szerint történik

a felvételi. A beiratkozási lapon fel kell tüntetni az osztály kódját. A más megyéből érkező diákok a gyulafehérvári „Horea Cloşca Crişan” líceumban iratkoznak.

 A tanító-óvónőképző osztályba a Bethlen Gábor Kollégium titkárságán lehet beiratkozni. Ebbe az osztályba kizáró jellegű vizsga alapján lehet bejutni.

Fontos tudnivalók:

 A tanulók felvételi átlagát a következőképpen számolják:

 MA = 0,2xABS + 0,8xEN

MA=felvételi átlag

ABS=V-VIII. osztály átlaga

EN=VIII-os záróvizsga átlaga

A természettudományok és a matematika-informatika osztályok esetén:

 • július 2-6  között a diákok és a szülők az osztályfőnök jelenlétében kitöltik a beiratkozási lapot.    
 • Július 2-6 között a beiratkozási lapok bevezetése a számítógépes rendszerbe
 • július 3-7 . között ellenőrzik a bevezetett adatokat.
 • július 10 eredményhirdetés,

 július 13-16. periódusban a diákok leadják az irataikat az iskola titkárságára, amely által megerősítik az elfoglalt helyet.

II.forduló

Július 22-28 – beiratkozás

Július 31 eredményhirdetés – iratok leadása a kollégium titkárságán

 

A más megyéből érkező diákok:

 • mikor megkapják a beiratkozási lapot a saját iskolájukból, a gyulafehérvári „Horea Cloşca Crişan” líceumban iratkoznak -július 2-6. között, amennyiben a nagyenyedi Bethlen Gábor

Kollégium természettudományok vagy matematika-informatika osztályát választják.

 

Tanító-óvónőképző osztály esetén:

 • május 6-7 -én a diákok megkapják a beiratkozási lap mellékletét a saját iskolájukból.
 • május 11-12. között beiratkoznak a kizáró jellegű vizsgákra a Bethlen Gábor Kollégium titkárságán.
 • május 13. 9,00 órától kizáró jellegű vizsgák a Bethlen Gábor Kollégiumban.
 • május 18 eredményhirdetés – ( az Anexa la fisa de inscriere-lapot ki kell venni a kollégium titkárságáról és elvinni a saját iskolájába)
 • amikor megkapják a fisa de inscriere-t azonnal faxolni kell a 0258-861947-es tel-fax számra, vagy email-en elküldeni a bgk@bethlengabor.ro címre) (július 2)
 • július 2 végleges eredményhirdetés

 

 • július 13-16 iratok leadása a kollégium titkárságán, amely átal megerősítik az elfoglalt helyet.
 1. forduló

Július 22- beiratkozás kizáró jellegű vizsgára

Július 23 9 óra kizáró jellegű vizsga

Július 27 eredményhirdetés  

 

Kizáró jellegű vizsgák programja – május 13.

 • 9,00 – Torna
 • 11,00 – Beszédkészség
 • 11,30 – Zene
 • 14,00 – Rajz

 

Kizáró jellegű vizsga a tanító-óvóképző osztályba

 

 1. Zene
 2. a) I-VIII osztályban tanult énekek éneklése
 3. b) ritmus és dallam reprodukálása
 4. 2. Testnevelés
 5. a) 2-3 gyakorlat reprodukálása modell után
 6. b) 3-4 talajtorna gyakorlat
 7. c) 600 m-es futás
 8. 3. Rajz -A bizottság által javasolt csendélet rajzolása
 9. Beszédkészség
 10. a) szavalat (2-3 szakasz egy kiválasztott versből)
 11. b) olvasási gyakorlat (első látásra)
 12. c) beszélgetés

A kizáró jellegű vizsgán minősítést kap minden diák: elégségest vagy elégtelent. A sikeres kizáró jellegű vizsga esetén a diákokat a felvételi átlaguk alapján rangsoroljuk, és felvételt nyernek a tanító-óvónőképző osztályba.

Felvételivel kapcsolatos információk igényelhetők a kollégium titkárságán, a 0258-861947-es telefonszámon, munkanapokon 8-15 óra között, illetve a 0723572817-es mobilszámon.

 

Turisztika-közélelmezés – 3 éves szakiskola – Pincér szak  28 hely

 • június 29-július 3 között a diákok megkapják a beiratkozási lapot a saját iskolájuk titkárságán.
 • iratkozás június 29-július 3 között a kollégium titkárságán.
 • Felvételi vizsga matematikából -július 13-án 9 órától (abban az esetben,ha a jelentkezők száma nagyobb a helyek számánál)
 • július 15 -eredményhirdetés,
 • július 15-17-iratok leadása a kollégium titkárságán

II.forduló

Július 22-24- iratkozás a megmaradt helyekre

Július 27 -felvételi vizsga matematikából

Július 30-eredményhirdetés

Július 30-31- iratok leadása a kollégium titkárságán

 

Felvételi IX. osztály 2020-2021

Szükséges iratok

Acte necesare

Szakiskola esetén

 1. a) Dosar plic
 2. b) Fișă de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani Profesional

 c )Copia Cartii de identiate

 1. d) Certificatul de naștere, în copie (se prezintă și originalul)
 2. e) Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională.
 3. f) Adeverintă medicală
 4. g) Foaia matricolă pentru clasele V/VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie și original

Líceumi osztály esetén (természettudományok,matematika-informatika,képző)

 1. a) Dosar plic
 2. b) Cererea de înscriere
 3. c) Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie (se prezintă și originalul)
 4. d) Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a
 5. e) Foaia matricolă pentru clasele V/VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) copie și original

 f) Adeverință medicală


2020.02.24