Hotărârea consiliului de administraţie


Conform hotărârii consiliului de aministraţie cu nr. 96/2019-2020, s-a aprobat prin vot electronic amânarea concursurilor aflate în derulare până la o dată ulterioară.


2020.03.23