Magyar nyelvvizsga, akik az általános iskolát más nyelven végezték


ANUNȚ!

LA COLEGIUL NAȚIONAL ”BETHLEN GABOR” DIN AIUD

 SE ORGANIZEAZĂ PROBA DE VERIFICARE

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ MAGHIARĂ

PENTRU ADMITEREA ȊN CLASA A IX-A LICEU, ANUL I ȘCOALA PROFESIONALĂ/ȘCOALA PROFESIONALĂ DUALĂ DIN JUDEŢUL ALBA, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 conform OMEC nr.4317/2020, OMEC nr. 4325/2020

 

Perioada de înscriere: 2 – 5 iunie, în intervalul orar: 12.00 – 15.00 la secretariatul Colegiului Național ”Bethlen Gabor” din Aiud, sau se pot transmite electronic prin: email: bgk@bethlengabor.ro fax: 0258/861947.

Lista documentelor necesare înscrierii:

  • Cererea de înscriere (vezi aici)
  • ANEXĂ LA FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (vezi aici)

Tematica și modalități de organizare: Proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă maghiară constă într-o probă orală susținută on-line, prin aplicația ZOOM, care vizează competenţele de citire a unui text dat în limba maghiară, înţelegerea textului, înţelegere şi vorbire fluentă a limbii.

Data și ora desfășurării probei: 11 iunie ora 13.00 desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă online prin aplicația ZOOM, în interval de 15 minute.

Afișarea rezultatelor: 11 iunie ora 16.00 Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă se afișează pe pagina web al colegiului: www.bethlengabor.ro


28.05.2020