Decontare navetă elevi/Bérlet vagy jegyek árának visszatérítése


TRANSPORT LOCAL

Abonamentul se eliberează în baza carnetului de elev, la operatorul de transport public local.

 

TRANSPORTUL ELEVILOR CARE NU POT FI ȘCOLARIZAȚI LA DOMICILIU (DIN JUDEȚ)

Unitatea de învățământ(secretariatul) eliberează la cerere o adeverință cu traseul de la unitatea școlară la localitatea de domiciliu pe baza căreia operatorul de transport emite legitimatia de călătorie.

Elevul depune la unitatea de învățământ o copie a legitimației .

 

TRANSPORT INTERJUDEȚEAN

Elevii din alte județe depun cerere la începutul fiecărui semestru al anului școlar la secretariatul scolii după modelul atasat pentru solicitarea transportului interjudețean.

Unitatea de învățământ eliberează adeverinta pt elevi cu localitatea de domiciliu pe baza căreia primesc legitimatia sau biletul de călătorie.

Copia legitimației sau al biletului se depune la instituția de învățământ.

 

 

 

 

 

 

 

HELYI INGÁZÁS (Enyed és a hozzátartozó helységek)

A busztársaság, a diák ellenőrzője alapján adja ki az igazolványokat.

 

MÁS HELYSÉGEKBŐL VALÓ INGÁZÁS (FEHÉR MEGYEö

A kollégium titkársága, kérésre igazolványt állít ki az ingázó diákoknak. A diákok az igazolvány alapján kérik a bérletet a busztársaságtól.

Az ingázó diákok a bérlet másolatát minden hónap elején leadják a kollégium könyvelőségére.

 

MÁS MEGYÉKBŐL VALÓ HÉTVÉGI INGÁZÁS

Minden szemeszter elején a  diákok egy kérést nyújtanak be a kollégium titkárságára ( mellékeljük a kérvény mintát).

A kollégium titkárságáról igazolványokat kapnak aminek alapján megkapják az utazási jegyeket.

Az utazási jegyek másolatát minden hónap elején leadják a kollégium könyvelőségére.

 

Cerere/kérés: https://drive.google.com/file/d/1cv3089F-emt9-o1dt9ZGrfwmFengXJUL/view?usp=sharing


2020.09.08.