Graficul organizării/echivalării probelor de aptitudini 2021


COLEGIUL NAȚIONAL BETHLEN GÁBOR AIUD

STR.BETHLEN GABOR NR.1 AIUD JUD.ALBA

TEL-FAX 0258-861947

 

 

Graficul organizării/echivalării probelor de aptitudini pentru admiterea în liceu, profil pedagogic
Specializările Învățători-educatoare și educator-puericultor

 

 

07-14 iunie 2021: ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI:

 

ACTE NECESARE:

1. Cerere tip(se descarcă de pe site-ul unității noastre,www.bethlengabor.ro)
2. Fișă de aptitudini, Anexă la fișa de înscriere la admiterea în clasa a IX-a filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările(învățător-educatoare, educator-puericultor)
3. Copie certificat de naștere
4. Copie carte de identitate

Unitatea de învățământ gimnazial unde este înmatriculat candidatul de clasa a-VIII-a completează fișa de aptitudini conform Anexei 2 la ordinul ME nr. 3721/2021 și transmite documentele mai sus-menționate către Colegiul Național Bethlen Gabor din Aiud, județul Alba pe adresa de email colegiul.bethlen@gmail.com
Documentele vor fi scanate într-un singur document pdf și va fi denumit cu numele și prenumele candidatului și școala/localitatea de unde provine (ex: nume și prenume elev_Scoala )
Pe cerere se vor completa opțiunile pentru cele 2 specializări în ordinea dorită.
În vederea creșterii șanselor de a fi admis la profilul pedagogic, va rugam să îndrumați candidații să completeze ambele opțiuni de specializare.

15-18 iunie 2021: ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI

18 iunie: COMUNICAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI

 


31.05.2021