ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL


Colegiul Național ”Bethlen Gábor” cu sediul în Aiud, str.Bethlen Gabor nr.1 județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, conform cu HG 286/2011, modificată și completată prin HG 1027/2014.

Denumire post: supraveghetor de noapte, cod COR  962911

Condiții specifice:- :   - studii liceale cu diplomă de bacalaureat

-vechime în specialitate nu se solicită

Condiții de desfășurare a concursului:

-probă scrisă  08.01.2018 ora 9,00 la sediul instituției

-interviu 09.01.2018 ora 11,00 la sediul instituției

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pînă la data de 22.12.2017 ora 12,00 la secretariatul instituției.

Condiții de participare, condițiile de desfășurare a concursului și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul instituției .

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul instituției și la nr. de telefon 0258-861947.

                                                              DIRECTOR,

                                                   PROF.SZŐCS ILDICO


2017. december 14.