Molnár Árpád Tanulmányi ösztöndíjPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

            A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány Vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium   Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Molnár Árpád Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.

 A díjat a Holányi és a Sebestyén család alapította édesapjuk, néhai Molnár Árpád emlékére, aki a kollégium pedagógia tanára volt. Az ösztöndíj kiosztásra kerül évente egyszeri alkalommal a március 15-i ünnepségen. Az ösztöndíj alapból, melyet az adományozók a Bethlen Gábor Alapítvány számláján helyeztek letétbe, 4 ösztöndíj kerül kiosztásra.

Pályázók köre: A díjra pályázatot nyújthatnak be 9-12-es diákok a pedagógia szakirány osztályaiból. Minden évfolyamon egy-egy díjat osztunk ki.

 A pályázat elbírálásának szempontjai:

  • A lezárt első félév tanulmányi átlaga 50%-os arányban
  • A másik 50% a pedagógia köréhez tartozó tantárgyak, szemléltető eszközök készítése és versenyeredmények aránya. A versenyeredményeket igazolni kell diplomákkal, igazolványokkal.

A pályázatok leadásának határideje:

  • 2018. március 1.

Nagyenyed, 2018.február 5.

Szőcs Ildikó                                                                                                                Turzai Ildikó

Elnök, igazgató                                                                                                         Ösztöndíjbizottság elnöke


2018. február 6.