Simon László Tanulmányi ösztöndíjPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány Vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium  Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Simon László Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.

A díjat ifj. Simon László alapította édesapja, néhai Simon László emlékére, aki a kollégium pedagógia tanára volt. A díj kiosztásra kerül évente egyszeri alkalommal a tanévzáró ünnepségen, illetve a ballagási ünnepségen. Az ösztöndíj alapból, melyet az adományozó a Bethlen Gábor Alapítvány számláján helyezett letétbe, 1ösztöndíj kerül kiosztásra ballagáskor, három ösztöndíj pedig tanévzárókor.

Pályázók köre: A díjra pályázatot nyújthatnak be 9-12-es diákok az elméleti szakirány reál osztályaiból valamint a technológiai szakirány osztályaiból. (A és C osztályok)

A pályázat elbírálásának szempontjai:

  • A lezárt tanév tanulmányi átlaga 80%-os arányban
  • A lezárt tanévben elért versenyeredmények 20%-os arányban (helyi szakasz, megyei szakasz, országos szakasz, nemzetközi szakasz). A versenyeredményeket igazolni kell diplomákkal, igazolványokkal.

A pályázatok leadásának határideje:

  • a 12-ikes diákok esetében a végső határidő 2018. május 18.
  • a 9-11-ikes diákok esetében a végső határidő 2018. június 8.

 

Nagyenyed, 2018.február 5.

Szőcs Ildikó                                                                                                                Turzai Ildikó

Elnök, igazgató                                                                                                         Ösztöndíjbizottság elnöke


2018. február 6.